Verslag over 2018

Zoals ieder jaar is het kerkhof schoongehouden, geschoffeld, aangeharkt en waar nodig zijn struiken gesnoeid.

Dit jaar zijn ook alle grafmonumenten schoongemaakt. Langs de rand van het kerkhof zijn wat berken gekapt en krentenstruiken aangeplant. Op het kerkhof zelf is heide bij geplant. Dit alles op advies van Landschapsbeheer Drenthe.

Omdat het kruis, dat deze begraafplaats meer dan 100 jaar gesierd heeft, versleten was, is er een nieuw kruis gemaakt en geplaatst. Dit kruis is op 1 november ingewijd door pastoor Okonek.

Ook het park tussen het oude en het nieuwe kerkhof wordt door de vrijwilligers van het Hoogveenkerkhof schoongehouden. Een nat gedeelte daarvan is dit jaar gedraineerd.

Aan de expositieschuur is een afdak gebouwd en de schuur is geschilderd.