Stichting Behoud Hoogveenkerkhof Barger-Compascuum

 

Doelstelling

  1. In stand houden van het restant van de Hoogveenkerkhof in Barger-Compascuum.
  2. Het Hoogveenkerkhof open stellen voor publiek en ervoor zorg dragen dat de begraafplaats bereikbaar en onderhouden blijft.
  3. Daarvoor de nodige financiƫle middelen te genereren.

 

Bestuursleden van de Stichting:

Voorzitter: Louis Veldhuis

Secretaris: Fenneke Mensen – Maat

Penningmeester: Anton van der Kolk

Lid: Wim Hartmann

Lid: contactpersoon St. Josephparochie: Herman Wehkamp


Onderhoud en restauratie graven

Bent u nabestaande van iemand die begraven is op het hoogveenkerkhof en u wilt het grafmonument laten onderhouden dan zijn er verschillende mogelijkheden.

  1. Het grafmonument bestaat nog en de staat van onderhoud is niet zoals u zou willen neem dan via de mail ( zie contact ) op met ons dan kunnen we daarover met u in overleg.
  2. U bent nabestaande van iemand die begraven is op het hoogveenkerkhof, maar het grafmonument bestaat niet meer en u wilt dat de herinnering aan uw voorouder bewaard blijft; ook dan kunt u daarover ook met ons in gesprek. Neem dan via de mail ( zie contact ) op met ons.